Servicii

Serviciile externalizate reprezinta un mod de abordare modern al managementului organizatiilor. Prin externalizare se poate respecta principiul  neutralitatii,  problemele fiind privite  in mod obiectiv astfel conducand la identificarea unor minusuri care pot fi rezolvate inainte de a se accentua.

MRS Roconsult   ofera o gama variata de servicii:

  • Gestiunea deseurilor: identificarea si conformarea cu legislatia in domeniul protectie mediului, identificarea activitatilor cu impact asupra mediului, evaluarea aspectelor de mediu, identificarea , colectarea, depozitarea si transportul deseurilor generare in urma activitatilor desfasurate, realizarea planurilor de evidenta a deseurilor, identificarea masurilor privind reducerea impactului asupra mediului , realizarea planurilor de management de mediu.
  • Gesiunea sistemelor de management: acolo unde organizatiile au nevoie de specialisti pentru mentinerea si functionarea sistemelor de management adoptate, prin realizarea de audituri interne in cadrul organizatiilor, stabilirea de  actiuni corective si prin identificarea cailor de imbunatatire.
  • Consiliere in alegerea Organismului de Certificare in vederea certificarii sistemelor de management implementate.
  • Managementul flotelor auto, distributiei si logisticii: implementarea fluxurilor corective pentru pierderile constatate,  alegerea celor mai potrivite solutii informatice pe domeniu, configurarea si optimizarea activitatilor in vederea reducerii costurilor.